Jeeves Affärssystem

Affärssystemet Jeeves är ett molnbaserat sk ERP-system. ERP står för Enterprise resource planning. Jeeves består av sju olika delområden och det finns funktionalitet för koncerner. Varje delområde innehåller mycket funktionalitet som utvecklats under de 20 år som Jeeves funnits.

I Jeeves arkitektur förvaras alla ändringar och integrationer på en särskild lagringsplats. Detta innebär att systemen kan uppdateras oftare och därmed dra fördel av nya funktioner utan att behöva bytta om systemet igen. När du ska integrera Jeeves mot andra system i ditt företag så görs detta utan att övriga systemet påverkas.

Med Blue Integrators integrationsmotor blir integrationen mot Jeeves enklare. Du kan då koppla ihop Jeeves med övriga system du använder i ditt företag.

Integration mot Jeeves

Jeeves är möjligt att utöka med egen funktionalitet i stored procedures. Blue Integrator har möjlighet att jobba direkt mot databasen i Jeeves utan att vara beroende av förändringar eller uppdateringar som görs i systemet. Till affärssystemet kan ett försystem läggas till som hanterar ny funktionalitet som inte kan läggas direkt i Jeeves.

Innan data ska importeras till Jeeves kan vissa automatiska eller manuella kontroller behövas. Man kan också behöva lägga till och ändra viss information. Detta sparas i staging-tabeller innan de förs över till rätt adress.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Jeeves och integration mot detta affärssystem ska du självklart kontakta Blue Integrator. De har lösningen på alla integrationsproblem, både mot Jeeves och andra affärssystem. Deras integrationsmotor hjälper dig att koppla ihop alla dina system utan en massa krångel. Med integrationsmotorn som spindeln i nätet är det lättare att lägga till och ta bort system utan att det måste göras ändringar i varje enskilt system. Ändringarna görs endast i själva integrationsmotorn.

Genom detta slipper du snåriga integrationer som kanske saktar ner dina system. Det blir lättare vid uppdateringar och förändringar eftersom allt fixas på ett enda ställe.